Székhely:
9938 Szatta,
Fő u. 17.
Levelezési cím:
1145 Budapest,
Thököly út 114/a. I.em.4.
tel: (70) 326 5830
e-mail: tff@tff.hu
adószám: 18174762-1-18


  

Szatta település a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesülettel együttműködve sikeresen pályázott a TÁMOP „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című pályázati kiírásra a „Szemléletformáló és egészséges életmódra nevelő programsorozat az Őrségben” című pályázatával.


Támop-6.1.2-11/1-2012-0838 számú projekt célja, hogy hozzájáruljon az őrségi emberek egészségtudatos magatartásának kialakításához.

A nyertes pályázat 2013 szeptemberében indul és 1 évig tart, melynek keretén belül több a testi-lelki-szellemi egészséggel, annak összhangjával kapcsolatos program kerül megrendezésre, melyekre Szatta falu lakosságán kívül az egész Őrségből várjuk a résztvevőket.
A projekt megvalósulási színtere Szatta település Faluháza lesz, itt szerveződnek és valósulnak meg a különböző rendezvények a projekthez kapcsolódva.
Az érdeklődők a következő programokhoz, tevékenységekhez kapcsolódhatnak:

 • Egészségügyi állapotfelmérés (2013 októberétől), melynek keretén belül a lakosság szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap egészségi helyzetéről (vérnyomás, testmagasság, testsúly testzsír, BMI index, étkezési, mozgási szokások, káros szenvedélyek) és ehhez kapcsolódóan életmódtanácsokkal látjuk el.
 • Elsősegélynyújtó tanfolyam (2014. januártól), melyet a mentőállomás vezetője, Könye Attila tart 5x2 órában 
 • Filmklub (2013 októberétől), ami a lelki- szellemi egészséget segíti, Tényi István Balázs Béla díjas filmrendező vezetésével, 10 alkalommal kerül megrendezésre a családdal, falu társadalmával, a hit és a morális értékek megtartó erejével kapcsolatos alkotások bemutatásával és az utána következő beszélgetésekkel.
 • Interaktív kiállítás - aminek megrendezésére 2014 nyarán kerül sor és 1 hétig lesz látható - a táplálkozás, mozgás és lelki egészség megőrzésével kapcsolatos ismeretek bemutatásával segít. Megtekintése közben a látogatók aktív részesei lehetnek az új ismeretek megszerzésében, miközben végigjárják az egészséges otthon színtereit: konyha (táplálkozás), a szoba (család, lelki, szellemi egészség) és az udvar (mozgás) nyújtotta lehetőségeket.
 • Az Egészségnapon (2014 augusztusában) egészségügyi előadások, gyakorlati bemutatók (gyógytorna, sütés-főzés) és sportfoglalkozás segíti a testi-lelki-szellemi egészség iránt érdeklődő részvevőket.
 • Egészségterv elkészítése és az év során megrendezésre kerülő Fórumok célja, hogy minél nagyobb együttműködés legyen a lakosság, a szervezők és az egész projektet szakmai szemmel kísérő Háziorvos között a közös cél érdekében.
   

Fenntartható életmód a Dunántúlon

A "Fenntartható életmód kampány a természeti és helyi értékekhez kapcsolódóan a Dunántúlon - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0132" projekt az Európai Unió támogatásával, az ERFA társfinanszírozásával valósul meg 2013.október-2014.szeptember között. 

A hazai természeti területekhez és értékekhez kötődően jelenleg dominálnak a nem fenntartható viselkedésminták (a helyi természeti értékek meg nem becsülése, szabadidő távoli területeken történő eltöltése, az autóhasználat dominanciája, technikai sportok térnyerése, távolról származó termékek választása, nem fenntartható gazdálkodási formákból származó termékek választása, természetes anyaghasználat csökkenése), amelyek hozzájárulnak a súlyos környezeti és társadalmi válsághoz.

A Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, a Csalán Egyesület, a Közép-Magyarországi Zöld Kör, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület, együttműködésével célunk a Győr/Sokoró régióban, Szentgotthárd környékén, az Őrségben és a Balaton-felvidéken élő emberek, és a helyi természeti környezet harmonikus viszonyának erősítése, a települési természeti környezet bemutatásával és a hozzájuk kapcsolódó fenntartható viselkedésminták ösztönzésével.

A közvetített üzeneteink a természeti környezethez kapcsolódó fenntartható fogyasztási szokások helyi és térségi megerősödéséhez járulnak hozzá:

 • a természeti értékek és erőforrások megőrzésére irányuló törekvések erősítése
 • a szabadidő helyi természeti környezetben való eltöltésének fokozása
 • a szabadidő környezetbarát módjait választók számának növelése
 • a rekreációs területeket környezetbarát módon megközelítők számának növelése
 • a helyi természeti területekről származó termékekre eső választások számának növelése
 • a helyi, vegyszermentes termesztésből származó élelmiszerek iránti igény fokozása
 • a természetes anyaghasználatra való törekvés fokozása

A projekt során a négy térség 13 kulturális rendezvényén jelenünk meg játékkal, szemléletformáló dekorációval, impozáns tablókkal, játszóházzal.
A négy térség 12 iskolájában egy-egy hétig tartó kiállítást szervezünk a rendezvényekre elkészült tablókból, valamint 2-2 rendhagyó órát iskolánként. Mindezek mellett három megyére kiterjedő helyi természeti értékfeltáró pályázatot hirdetünk gyerekek számára.
Önkormányzatok, civil szervezetek és más helyi véleményformálók részére három műhelymunkát szervezünk a helyi termékek fogyasztásának előmozdítása céljából.
A pályázathoz kapcsolódó részletes programokról itt tájékozódhat.

 
 

Támogatóink