Székhely:
9938 Szatta,
Fő u. 17.
Levelezési cím:
1145 Budapest,
Thököly út 114/a. I.em.4.
tel: (70) 326 5830
e-mail: tff@tff.hu
adószám: 18174762-1-18


  

 

A képzés célja, hogy a résztvevőket felkészítse a munkahelyi, közösségi és egyéb csoportokban történő együttműködésen alapuló, hatékony kommunikáció ismeretére és használatára.

A tréning során a részvevők alapvető elméleti ismereteket szerezhetnek a kommunikációval kapcsolatban, valamint a különböző gyakorlatok kapcsán mélyíthetik tudásukat kommunikáció területén.

Megismerkednek a csoport fogalmával, csoporttá-alakulás folyamatával , emellett a kommunikációs alapfogalmakról ( kommunikációs típusok, hatékony kommunikáció) szervezeten belüli információáramlás módjairól, különböző konfliktuskezelési és konfliktus-megoldási módokról hallhatnak a jelentkezők

Az elméleti ismeretek mellett része a folyamatnak a gyakorlati, tapasztalatok átélésén alapuló ismeretszerzés. A résztvevők tréning-gyakorlatok segítségével fejleszthetik önismeretüket,együttműködési készségüket.

Cél, hogy a résztvevők ismerjék fel az előrevivő és hátráltató elemeket a saját és a szervezeti kommunikáció területén, képesek legyenek használni a kapott ismereteket a mindennapi életben és pozitívan, megoldásokat keresve nézzenek önmagukra, a velük kapcsolatban kerülő emberekre, helyzetekre, eseményekre.

Támogatóink