Székhely:
9938 Szatta,
Fő u. 17.
Levelezési cím:
1145 Budapest,
Thököly út 114/a. I.em.4.
tel: (70) 326 5830
e-mail: tff@tff.hu
adószám: 18174762-1-18


  

 

A képzés célja, hogy a résztvevőket felkészítse a szervezeti, munkahelyi, közösségi és egyéb csoportokban történő közös, hatékony együttműködésre, munkára.

A tréningnek része azoknak az alapvető ismereteknek az átadása– az önismeret és a csoportok működésének területén-, amelyek szükségesek a munkacsoportok,civil szervezetek, vagy bármely más közösség működéséhez.

Ehhez segítenek hozzá a csoportelméleti, csoportdinamikai ismeretek ,az egyénnek a csoporttal való viszonyának átgondolása, a csoportban betöltött szerepének megtalálása. a csoporttá alakulás folyamatának átélése kapcsán.

Valamint része a képzésnek a pozitív szemlélet fontosságának bemutatása különböző gyakorlatok alkalmazása során, amit a mindennapokban is használni tudnak a résztvevők önmagukkal és a környezetükben élőkkel szemben.

Támogatóink