Székhely:
9938 Szatta,
Fő u. 17.
Levelezési cím:
1145 Budapest,
Thököly út 114/a. I.em.4.
tel: (70) 326 5830
e-mail: tff@tff.hu
adószám: 18174762-1-18


  

Projekt időszaka:

2023. január 1. – 2023. december 31.

Projekt célja

A jelenlegi energiaválságra adekvát válaszok keresése hazai energiaközösségek létrejöttének segítésével.

Projektünk célja az energiaközösségekben rejlő lehetőségek népszerűsítése, energiaközösségek létrehozása és konkrét beruházási kapacitások elindítása; továbbá az energiaközösségek finanszírozási gyakorlatának kialakítása révén a civil szervezetek számára is alkalmazható gyakorlatot adni. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (röviden NKFIH) egy hármas konzorciumi formájában támogatásban részesítette egy energiaközösségek létrejöttére és különböző kísérleti energiahatékonysági beruházásokra tervezett innovációs programot, ahol 5-6 helyszínen az országban egyedülálló módon napelemes beruházások valósulnak meg, közösségi fenntartással. A konzorcium vezetője a Magyar Természetvédők Szövetsége, akivel jelen projektben is együtt fogunk működni. Az említett projektben konzorciumi tag cserével szervezetünk is részt vesz 2023-tól. A tagcsere jelenleg folyamatban van. Jelen támogatási kérelem szorosan kapcsolódik ehhez a pályázati megvalósításhoz -kiegészítve azt-, amely egyedülálló módon pilot projektként keresi válaszokat a jelenlegi energiaválság megoldásaira.

Az „energiaközösség” (az EU 2019/944 számú EU irányelv angol változatában; „citizen energy community”, magyar fordításban „helyi energiaközösség”) olyan jogi személy:

 • amely szövetkezet vagy nonprofit gazdasági társaság formában működik, amely önkéntes és nyitott részvételen alapul, és amelyet ténylegesen tagok vagy részvényesek irányítanak, akik természetes személyek, kisvállalkozások, helyi hatóságok, ideértve az önkormányzatokat is;
 • amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem hogy a tagjai számára, vagy az energiaközösség létesítő okiratában megjelölt működési területen környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson;
 • amely villamosenergia termelés, tárolás, fogyasztás, elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása, villamosenergia-megosztás, aggregálás, a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti elektromobilitás szolgáltatás nyújtása és elektromos töltőberendezés üzemeltetése tevékenységek közül legalább az egyiket végzi.

 

Tevékenységek

 1. Partnerkereső és egyeztető fórumok, találkozók
 2. Energiaközösségek pénzügyi finanszírozási modelljeinek kidolgozása
 3. Tudásátadó alkalmak megvalósítása
 4. Energiahatékonysági szakmai tanácsadás
 5. Az energiaközösséggel szerződéses kapcsoltban álló külső szereplők közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer kiépítése és tesztelése
 6. Jogi, pénzügyi, műszaki tanácsadás

 

Tevékenységek kibontása

 1. Partnerkereső és egyeztető fórumok, találkozók
  A TFF folyamatosan keresi a kapcsolatot azokkal a partnerekkel, ahol energiaközösségek létrehozására szándék mutatkozik. Partnerkereső felhívást készítünk, melyeket eljuttatunk a szervezettel kapcsolatban álló más civil szervezetekhez, önkormányzatokhoz, potenciális partnerekhez. Ezeken a helyszíneken egyeztető találkozókat szervezünk a döntéshozók és helyi véleményvezérek számára, ahol röviden bemutatjuk az energiaközösségeket és a KESZ koncepcióját. Emellett lakossági tájékoztatókat is tartunk, hogy minél többeket megnyerjünk az energiaközösségek ügyének.
  Kimenet: beszámolók a találkozókról, várhatóan havonta legalább egy alkalom
 2. Energiaközösségek pénzügyi finanszírozási modelljeinek kidolgozása
  Az energiaközösségek üzleti modelljeinek részletes kidolgozása nemzetközi példák alapján történik, mely során külön figyelmet szentelünk a pénzügyi konstrukció modelljeinek részletes kialakítására a finanszírozási forma (közösségi finanszírozás, mikrohitelezés, visszabérlés, voucher előfinanszírozás), pénzügyi hozam formája (fix kamatozás, változó kamatozás, osztalék), lehetséges korlátozások és feltételek (pl. földrajzi korlát, természetbeni juttatás) tekintetében.
  Kimenet: 4 részletesen kidolgozott finanszírozási terv
 3. Tudásátadó alkalmak megvalósítása
  Az energiaközösség mintaprojekt során szerzett tapasztalataink alapján összegyűjtött tudásanyagokat rendszerezzük és kategorizáljuk, majd ezek alapján "képzéseket”, tudásátadó alkalmakat tartunk a hozzánk forduló érdeklődő intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek vagy magánszemélyek számára. A tudásátadás történhet személyes, online vagy hibrid módon, vagy workshopok formájában szerte az országban, vagy akár külföldön is, nemzetközi projektek keretében, a hazai sajátosságok bemutatásával.
  Kimenet: 4 tudásátadó alkalom, várhatóan negyedévente egy alkalommal
 4. Energiahatékonysági szakmai tanácsadás
  A helyszínkereső felhívásunkra jelentkezőknél előzetes megbeszéléseket folytatunk, mely során felmérjük a projektbe bevonni kívánt ingatlan(ok) éves összfogyasztását, a helyszínen felmérjük a technikai és műszaki paramétereket — a tető állapotát, a villanyórát, a kismegszakítók méretét —, a partnereknél felmérjük, mennyire felelnek meg a közösségi elveknek, mennyire nyitottak a közös munkára, illetve, hogy az önerő biztosítása szempontjából alkalmas lehet-e a közösség innovatív finanszírozásra, például egy közösségi adománygyűjtő kampányra. Emellett épületenergetikai felmérés után javaslatokat teszünk az ingatlanon a jövőben végrehajtani javasolt energiahatékonysági beruházásokra.
  Kimenet: beszámolók a szakmai tanácsadásokról, havonta legalább egy alkalom
 5. Az energiaközösséggel szerződéses kapcsoltban álló külső szereplők közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer kiépítése és tesztelése
  Az energiaközösség és a vele szerződéses kapcsolatban álló külső szereplők közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer kiválasztása és finomhangolása után telepítjük és teszteljük a projektbe bevont ingatlanokon. A megvalósítási helyszínek mérési adataiból kialakítjuk az energiaközösség úgynevezett energiamenedzsment rendszerét, mely lehetőséget biztosít az okosmérőkből származó mérési adatok közel valós idejű megtekintésére, kulcsfontosságú analitikák kialakítására, javaslattételre a felhasználási helyeken a hatékonyabb energiafelhasználásra és energiatakarékossági intézkedések bevezetésére, illetve az energiahatékonysági intézkedések hatásainak elemzését az egyes projektek esetében.
  Kimenet: szakmai beszámoló a telepítésről és a tesztelés eredményeiről, várhatóan 4 különböző helyszínen kerül kiépítésre
 6. Jogi, pénzügyi, műszaki tanácsadás
  Az energiaközösség mintaprojekt során szerzett tapasztalataink alapján összegyűjtött tudásanyagokat rendszerezzük és kategorizáljuk, majd ezek alapján tanácsadásokat tartunk a hozzánk forduló érdeklődő intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek vagy magánszemélyek számára. A tudásátadás történhet személyes, online vagy hibrid módon klasszikus tanácsadás formájában szerte az országban, vagy akár külföldön is, nemzetközi projektek keretében, a hazai sajátosságok bemutatásával.

 

 

Támogatóink